Het Circularity Gap Report 2023: De belangrijkste feiten

Het Circularity Gap Report 2023: De belangrijkste feiten WEAR

Het Circularity Gap Report is een jaarlijkse publicatie die de voortgang van de wereld naar een circulaire economie meet. Het rapport, dat is opgesteld door de non-profitorganisatie Circle Economy, analyseert gegevens uit verschillende landen en sectoren om hun niveau van circulariteit te beoordelen.

Uit het nieuwe Circularity Gap Report van 2023 blijkt dat de wereldeconomie nog ver verwijderd is van het bereiken van circulariteit. Uit het rapport blijkt dat slechts 7,2% van de wereldeconomie momenteel circulair is, en jaarlijks achteruit gaat - gedreven door stijgende uitputting van grondstoffen.

Een circulaire economie is een economie waarin grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik blijven, en afval en vervuiling wordt geminimaliseerd. Het doel van een circulaire economie is het creëren van een duurzaam systeem dat zowel het milieu als de economie ten goede komt. 

Het rapport stelt de vier belangrijkste keerpunten vast om naar een circulaire economie te werken. Deze punten zijn:

  • Minder gebruik van grondstoffen
  • Langer gebruik van producten
  • Opschonen van vervuilende processen
  • Hergebruik van materialen

Een van de belangrijkste bevindingen uit het rapport is dat er behoefte is aan meer systeemverandering om tot een circulaire economie te komen. Dit omvat wijzigingen in beleid, regelgeving en bedrijfsmodellen, evenals veranderingen in consumentengedrag.

Het Circularity Gap Report herinnert ons eraan dat er nog een lange weg te gaan is naar een circulaire economie. Het benadrukt de noodzaak van systeemveranderingen om een circulaire economie te bereiken en geeft aanbevelingen voor hoe we kunnen evolueren naar een meer duurzame en regeneratieve toekomst.

Zelf kan je ook een stap zetten richting circulariteit door bijvoorbeeld een paartje pre-loved sneakers te kopen! Dit zijn tweedehands sneakers die volledig zijn schoongemaakt, en altijd een nieuw binnenzooltje krijgen.

Lees het volledige rapport hier