Duurzaam of circulair, wat is het verschil?

Duurzaam of circulair, wat is het verschil? WEAR

Duurzaamheid en circulariteit worden vaak in één adem genoemd, maar zijn wel degelijk verschillende begrippen. Hieronder leggen we in het kort uit wat deze verschillen zijn.  

Laten we beginnen bij de eerste: Duurzaamheid. Duurzaamheid richt zich met name op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de negatieve impact van menselijke activiteiten op het milieu. Het omvat doorgaans drie pijlers: milieubescherming, sociale rechtvaardigheid en economische groei.

Circulariteit, daarentegen, richt zich specifiek op het hergebruiken van grondstoffen en het verminderen van afval door een systeem van hergebruik te creëren. Het is een onderdeel van duurzaamheid en kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling, maar het gaat specifiek over het verminderen van afval en het verlengen van de levensduur van producten en materialen.

We praten veel over duurzaamheid als paraplu, het bredere kader waarin circulariteit past. Circulariteit is namelijk een specifieke manier om de duurzaamheidsdoelstellingen, ook wel Sustainable Development Goals, te bereiken. 

De toekomst is circulair

Circulair ondernemen wordt vaak beschouwd als de toekomst omdat het een manier is om de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu te verminderen. In plaats van grondstoffen te gebruiken, te produceren, te gebruiken en weg te gooien, streven circulaire bedrijven ernaar om grondstoffen te hergebruiken en te recyclen in een continu proces.

Dit doen wij bij WEAR bijvoorbeeld met onze pre-loved sneakers. Hierdoor wordt niet alleen de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen verminderd maar ook de afvalstroom verminderd. Dit draagt positief bij aan het behoud van de planeet en kan tegelijkertijd ook commercieel voordelig zijn, zoals lagere kosten, meer innovatie en een positief imago. Bovendien, met de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering, kan circulair ondernemen ook een antwoord zijn om de CO2 emissie te verminderen. Kortom, positieve impact maken met de manier waarop je onderneemt. 

Allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar wat kan jij doen als consument? Goede vraag! 

Er zijn verschillende manieren waarop je kan bijdragen aan circulair ondernemen:

  1. Koop duurzame producten: Kies voor producten die zijn gemaakt van duurzame materialen en die een lange levensduur hebben. Zoek naar producten die zijn gemaakt met gerecyclede materialen of die gemakkelijk te hergebruiken zijn. Of verleng de levensduur van de producten die je al hebt. Dit kan bijvoorbeeld met onze sneaker cleaning diensten.
  2. Kijk eens naar tweedehands alternatieven, zoals bijvoorbeeld onze pre-loved sneakers. 
  3. Hergebruik en recycle: Zoek naar manieren om producten te hergebruiken of te recycleren in plaats van ze weg te gooien. Dit kan bijvoorbeeld door het kopen van producten die gemakkelijk te repareren of te upgraden zijn.
  4. Lees je in. Leer meer over de principes van circulair ondernemen en hoe je in je dagelijks leven kan bijdragen. Een boektip: De Donuteconomie van Kate Raworth.
  5. Maak gebruik van deelvervoer, zoals deelauto's, fietsen- of scooters of het openbaar vervoer.