WEAR op bezoek in de Tweedekamer

WEAR op bezoek in de Tweedekamer WEAR

Op initiatief van Kiki Hagen vindt op 9 maart een rondetafelgesprek plaats over het verduurzamen van de kledingindustrie. WEAR is samen met andere circulaire koplopers zoals United Repair center, i-did, The Swapshop, Stichting Sympany en Wolkat uitgenodigd om deel te nemen hieraan. De politiek is een cruciale schakel als het gaat om het verduurzamen van de kledingindustrie en dit is daarom ook een geweldige kans om bij elkaar te komen en te kijken naar de kansen en uitdagingen. 

Door het verlengen van de levensduur van sneakers en de verkoop van tweedehands sneakers maakt WEAR positieve impact. Het reduceren van de fashionafvalberg en de CO2-uitstoot van de sector is cruciaal. Wij geloven dat reduce en reuse hierbij essentieel zijn. Langer doen met de producten die je al hebt en producten die er al zijn, nog een tweede leven geven. Onze inbreng tijdens het rondetafelgesprek zal dus ook refereren naar de eerste echte circulaire koploper van Nederland, Ad Lansink. Oud Nederlands politicus die in 1979 met een hiërarchische manier van afvalverwerking kwam. Deze methode kennen we vandaag de dag als ''de ladder van Lansink''. Hierbij staat reduce en reuse boven aan. 

Daarnaast zal Lorenzo van Galen namens WEAR het hebben over de manier waarop de overheid duurzame bedrijven kan ondersteunen zodat ze kunnen concurreren met de fast-fashion giganten. Zo is het BTW-tarief op nieuwe producten even hoog als op tweedehands producten. Om qua prijs en marge te kunnen concurreren met een tweedehands alternatief is een financiële, stimulerende prikkel nodig voor ondernemers. Ook zal hij het hebben over het belang van transparantie in de keten en de toegankelijkheid van duurzaamheid en circulariteit voor de consument. WEAR vindt dat duurzame keuzes maken niet een privilege moet zijn van de elite maar voor iedereen een optie moet zijn. Hierin is betaalbaarheid de sleutel. 

Het rondetafelgesprek vindt plaats op donderdag 9 maart om 14:00. De sessie is open voor publiek. Mocht je er nou bij willen zijn kan je je aanmelden voor de publieke tribune klik dan hier!